Ιδιοκτησία: GOSSIPVIEW

Δ/νση: Εθναρχου Μακαρίου 28 – Τ.Κ. 18010 Κυψέλη Αθήνα

Αρθρογράφοι : Καλαθά Κωνσταντίνα, Οικονόμου Δήμητρα, Δοντά Παρασκευή, Λαίου Δήμητρα

Αρχισυντάκτης : Καλαθά Κωνσταντίνα

Σύμβουλος Ανάπτυξης: Μαρίνα Νομικού

Τεχνική υποστήριξη : gossipview.gr

όποιος επιθυμεί να επικοινωνήσει μαζί μας μπορεί να μας στείλει email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@gossipview.gr